Fysioterapia


Fysioterapian tavoitteena on auttaa sairastunutta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toimintakyvyn taso. Fysioterapiassa etsitään ratkaisuja, jotta omassa arjessa toimiminen ja liikkuminen olisi mahdollisimman sujuvaa itsenäisesti tai avustettuna.

 

Tarvitsetko tehokasta fyysistä harjoittelua

Voit hakeututa Neuronin fysioterapiaan kaikkien erilaisten fyysisen tomintakyvyn ongelmien takia. Esimerkiksi tasapainon tai lihasvoimien heikkenemisen voidaan vaikuttaa ohjatulla harjoittelulla. Erityisosaamisemme on neurologisen oireiston tai sairauden aiheuttamassa terapia- ja ohjaustarpeessa. Tällöin diagnoosinasi voi olla aivoverenkiertohäiriö ja sen aiheuttamat halvausoireet tai lihas- ja ääreishermostosairaus, ALS, MS, Parkinson, CP-vamma, aivovamma tai paraplegia (alaraajahalvaus). Alaraajan leikkauksen jälkeen tai pitkän vuodelevon jälkeen fysioterapia voi nopeuttaa toipumistasi.

Harjoittelussa vomme hyödyntää painokevennettyä kävelyharjoittelua (porraskävelysimulaattori, juoksumatto, kävelyrata), pelillisiä kuntoutusmenetelmiä, monipuolisia kuntosalilaitteita, tasapainoratoja sekä useita pienvälineitä. Fysioterapiasi voi toteutua Neuronissa Kortejoella tai Kuopion keskustassa Kupolin terapiatiloissa. Terapiaa voimme toteuttaa myös kotonasi tai palvelukodin tiloissa, kuntosaleilla tai muissa liikuntatiloissa sekä harrastusympäristössä tai uima-altaalla (allasterapia).

 

Lisätietoja

Ft-toiminnan johtaja

Satu-Mari Kokko-Aro

puh. 050 324 0510

Sähköposti: vetreaneuron@vetrea.fi

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hae kuntoutukseen

Yksilöllinen fysioterapiasi voi sisältää

  • liike- ja liikuntahoidot perusliikkumisen ja toimintakyvyn harjoittamisessa
  • tarvittavat manuaaliset käsittelyt ja fysikaaliset hoidot sekä kinesioteippauksen
  • omatoimisen harjoittelun ohjaamisen ja yksilöllisen fysioterapeuttisen neuvonnan
  • omaisten ja mahdollisen avustajan ohjauksen
  • apuvälinearviot ja konsultaatiot apuvälineiden hankinnassa yhteistyössä hoidostasi vastaavan tahon kanssa
  • liikunta- ja vapaa-ajan toimintoihin ohjaaminen mm. hyödyntämällä Neuronissa toimivaa Solian (Soveltavan liikunnan apuvälineiden) vuokrauspistettä.

Voit hakeutua fysioterapian asiakkaaksi omakustanteisesti lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä, Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaana, tai terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan!