PUHETERAPIA


Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää kuntoutujan tarpeen mukaan puheterapeuttisen tutkimuksen/arvion, yksilöllisen terapian sekä omaisten ja lähiympäristön ohjauksen. Puheterapiaa voidaan tehostaa omatoimisilla kielellisillä, puhemotoriikan tai äänenkäytön harjoituksilla, jotka laaditaan kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti.

 

Puheterapissa tärkeä päämäärä on toimiva kommunikointi, jolla edistetään arkista viestintää, yhteydenpitoa ja keskustelua sekä helpotetaan asiointia. Puheterapeutti myös suunnittelee keinoja puhekommunikoinnin tukemiseen tai korvaaviin kommunikoinnin keinoihin ja ohjaa niiden käyttöä. Tarvittaessa kuntoutujaa ohjataan tulkkauspalvelujen piiriin.

 

Nielemishäiriön kuntoutuksessa edistetään turvallista ja riittävää ravinnonsaantia soveltuvilla menetelmillä ja nielemisen tekniikoilla. Kuntoutuksessa myös arvioidaan sopivaa ruuan ja juoman koostumusta sekä annosmääriä.

 

Neuronin puheterapiapalvelut on suunnattu aikuisille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma. Arviointi, kuntoutus ja ohjaus aikuisneurologisessa puheterapiassa edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista sekä uuden tiedon ja kokemuksen soveltamista työhön. Tähän asiantuntijuuteen olemme puheterapiassa vahvasti sitoutuneet.

Lisätietoja

 

Ft-toiminnan johtaja

Satu-Mari Kokko-Aro

puh. 050 324 0510

Sähköposti: vetreaneuron@vetrea.fi

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hae kuntoutukseen

Saat apua puheterapiasta,

kun sinulla on neurologinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu vaikeuksia kommunikaatioon tai nielemiseen.

 

Tällöin voi olla kyseessä:

  • puhemotorinen häiriö (dysartria)
  • kielellinen häiriö, jossa ymmärtämisen, puheen, lukemisen ja/tai kirjoittavan ilmaisun ongelmia (afasia)
  • tahdonalaisen puheen tuoton häiriö (apraksia)
  • äänenkäytön häiriö (dysfonia)
  • nielemisen häiriö (dysfagia)

 

Voit hakeutua Neuronin puheterapiaan Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaana tai terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Puheterapia toteutuu Kuntoutuspoliklinikka Kupolissa tai kotikäynteinä Kuopion alueella.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Hae kuntoutukseen Yhteystiedot