Toimintaterapia


Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnallisuutta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Terapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ylläpitää toimintakykyä. Terapiamenetelmät vat mm. arjen päivittäisten toimintojen harjoittelu, käden toimintaa edistävä harjoittelu ja pelilliset menetelmät.

 

Haluatko pärjätä arjessasi paremmin?

Toimintaterapiassa ratkotaan kanssasi arjen haasteita. Jos sinulla on sairauden tai vammautumisen jälkeen tai ikääntymisen myötä vaikea suoriutua itsenäisesti aiemmin hyvin sujuneista toiminnoista kuten pukeutuminen, peseytyminen tai päivittäiset kotityöt kuten ruuan laitto tai siivoaminen, on hyvä arvioida mahdollisuuksiasi itsenäisempään toimintaan. Toimintaterapeutti voi toimintakyvyn arvioinnin ja sinun ja läheistesi haastattelun pohjalta miettiä kanssasi arkeesi parhaiten sopivia ratkaisuja helpottamaan elämää. Vaikka arkisista toiminnoista suoriutumisessasi on haasteita, on sinulla myös vahvuuksia ja voimavaroja, joiden käyttöönotossa toimintaterapeutti auttaa. Onnistumisen kokemukset motivoivat ja kannustavat sinua harjoittelussa.

Lisätietoja

Ft-toiminnan johtaja

Satu-Mari Kokko-Aro

puh. 050 324 0510

Sähköposti: vetreaneuron@vetrea.fi

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hae kuntoutukseen

Yksilöllinen toimintaterapiasi voi sisältää harjoittelua ja ohjausta seuraavissa asioissa:

  • itsestä huolehtimiseen, asioimiseen ja kotielämään liittyvät toiminnot
  • asuinympäristössä turvallisesti toimiminen ja harrastaminen
  • erilaisten käden taitojen tai toiminnoista suoriutumisen arviointia ja kuntoutusta
  • apuvälineiden tarpeen arviointi, sovitus, käytön opetus
  • toimintaterapeuttinen neuvonta ja ohjaus myös läheisillesi

 

Toimintaterapiasi voi toteutua elinympäristösi lisäksi myös Kuopion keskustassa Kupolin terapiatiloissa.

Voit hakeutua toimintaterapian asiakkaaksi omakustanteisesti, Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaana, tai terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan!

 

Hae kuntoutukseen