Hakeutuminen VetreaNeuroniin kuntoutukseen


Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Palveluita tuottavat sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon toimijat. Kuntoutuspalveluita on tarjolla välittömästi sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvänä kuntoutuksena. Palveluita on myös kotiutumisen jälkeen arjessa selviytymistä edistävinä ja helpottavina palveluina. Hoidostasi vastaava julkisen terveydenhuollon yksikkö ohjaa sinua sopivaan kuntoutuspalveluun ja voit itse vaikuttaa ja valita kuka palvelun sinulle toteuttaa. Ole siis aktiivinen!

 

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle VertreaNeuroniin

Aivohalvaus- ja aivovammapotilaille sekä muille toimintakykykuntoutusta tarvitseville:

 • Lähete ja maksusitoumus kuntoutukseen laaditaan hoidosta vastaavan julkisen terveydenhuollon sairaalassa  tai terveyskeskuksessa, joista mahdollisuutta voi tiedustella.
 • Akuutin sairauden tai vamman hoidon jälkeinen kuntoutus -  tavoitteena turvallinen kotiutuminen, mahdollisimman itsenäinen toimintakyky ja elämänhallinta.
 • Myöhemmässä vaiheessa tehostetut ja toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät kuntoutusjaksot
 • Julkinen terveydenhuolto laskuttaa kuntoutujalta kuntoutusjaksojen hoitopäivistä vuosittain vahvistettavan kuntoutushoitomaksun.
 1. Neurologinen palvelulinja, kun sinulla on neurologinen sairaus tai vamma
 2. Yleispalvelulinja kun sinulla on jokin sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetun, moniammatillisen kuntoutuksen tarve

 Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

 • olet alle 65-vuotias
 • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimista ja osallistua niihin. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ei enää edellytä vammais- tai hoitotuen saamista.
 • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.
 • Kuntous perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka tehdään kuntoutujan hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä (terveyskeskus tai sairaala) yhdessä kuntoutujan kanssa.
 • Kuntoutussuunnitelmaan ja hakemukseen  voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk).
 • Kuntoutusta haetaan Kelan KU 104-lomakkeella.

www.kela.fi/kuntoutus

Neurologisen palvelulinja

 • Yksilöllisiä jaksoja myönnetään ensisijaisesti työikäisille henkilöille, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutusjaksoja voidaan myöntää myös iäkkäämmille hakijoille, kun tarve on hyvin perusteltu. Kuntoutujalla on oltava diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymiseen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa (lääkärin B-lausunto). Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Hakemukseen  voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan.
 • Kuntoutusta voidaan myöntää max 15 arkipäivää. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk).
 • Kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 lomakkeella.

www.kela.fi/kuntoutus

Voit hakeutua kuntoutukseen erityisesti, jos sinulla on tapaturman tai liikennevahingon pohjalta syntynyt aivovamma tai monivammatilanne tai selkäydinvamman seurauksena alaraajojen halvaus ja osittainen yläraajahalvaus.

Laitosmuotoisen kuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa  hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on arvioida kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

Kuntoutustarpeen mukaan räätälöity kuntoutusjakso alkaen 5 vuorokaudesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Tarjouksen tekemistä ennen tarvitsemme riittävät tiedot kuntoutustarpeesta ja toimintakyvystä (esim. viimeisin lääkärin lausunto, terapialausuntoja).

 

Lisätiedot ja tarjouspyyntö:

vetreaneuron@vetrea.fi

Asiakassuunnittelija, sh Kirsi Roivainen, puh. 050 430 2040

Neurologisen palvelulinja

 • Yksilöllisiä jaksoja myönnetään ensisijaisesti työikäisille henkilöille, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutusjaksoja voidaan myöntää myös iäkkäämmille hakijoille, kun tarve on hyvin perusteltu. Kuntoutujalla on oltava diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymiseen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa (lääkärin B-lausunto). Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Hakemukseen  voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan.
 • Kuntoutusta voidaan myöntää max 15 arkipäivää. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk).
 • Kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 lomakkeella.

www.kela.fi/kuntoutus

Kurssimuotoiseen kuntoutukseen

Hae Kelan kurssia lomakkeilla KU 132 harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai vaativana kuntoutuksena KU 104 . Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu. Voit hakea yhtä kurssia kerrallaan.

Saat enemmän tietoa valintakriteereistä, omaisten osallistumisesta, sisällöstä ja jaksotuksesta kunkin kurssin kurssiesitteestä.  

Kursseilla, joissa on esivalinta, hakemus lähetetään Neuroniin, josta esivalintapäätös toimitetaan Kelalle. Lopullisen päätöksen kurssille osallistumisesta tekee Kela. Kurssit, joilla ei ole esivalintaa, hakemus lähetetään Kelalle. Myönteinen kurssipäätös tulee sinulle kotiin ja kurssityöryhmälle Neuroniin.

Mahdollisia vapaita paikkoja voit tiedustella Neuronista tai Kelalta.  Vapaat paikat näkyvät myös kurssikohtaisissa tiedoissa. Hakuaika päättyy yleensä 1,5 kk ennen kurssin alkua, mutta mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella kurssikeskuksesta hakuajan päätyttyäkin.

Lisätietojawww.kela.fi/kuntoutus

Hae kuntoutukseen   Yhteystiedot   Kurssit

Avoterapiaan hakeutuminen

Neuronin avoterapiapalvelut täydentävät julkisen terveydenhuollon avoterapiapalveluita. Voit tulla avoterapiaan julkisen terveyden huollon (terveyskeskus tai sairaala) lähetteellä ja maksusitoumuksella. Tällöin avoterapia toteutuu yleensä välittömästi laitosmuotoisen hoidon tai kuntoutuksen päätyttyä ja edistää toimintakykyäsi palattuasi kotiin. Avoterapia voi toteutua terveydenhuollon maksusitoumuksella myös yli 65-vuotiaille, kun sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Julkinen terveydenhuolto laskuttaa kuntoutujalta lääkinnällisistä avoterapioista vuosittain vahvistettavan sarjahoitomaksun.

Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Toimita kuntoutushakemuksesi ja julkisen terveydenhuollon yksikön tekemä kuntoutussuunnitelma Kelaan. Voit valita avoterapian toteutuspaikaksi Neuronin kuntoutuspoliklinikan tai Kortejoen toimipisteen ja kirjata sen hakemukseesi.

Terapiat voivat toteutua tarpeesi mukaan joko terapiatiloissamme tai arkiympäristössäsi.

www.kela.fi/kuntoutus

 

Avokuntoutukseksesi tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa  hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

Voit hakeutua fysio- , toiminta- ja puheterapiaan omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Terapia voi toteutua Kuntoutuspoliklinikka Kupolissa tai Neuronissa.

Fysioterapia

Ota yhteyttä jos sinulla tai läheiselläsi on tarve ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä tai edistää fyysistä toimintakykyäsi ammattilaisen ohjauksessa. Räätälöimme sinulle tarpeisiisi vastaavan terapiajakson ja kotiharjoitteluohjelman.

Satu-Mari Kokko-Aro, puh. 050 324 0510

Toimintaterapia

Ota yhteyttä jos sinä tai läheisesi tunnet epävarmuutta kotona selviytymisessä, kaupassa käymisessä, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa, asioiden hoitamisessa tai asioinnissa. Toimintaterapeutin ohjauksessa voit harjoitella arjen toimintoja tavoitteellisesti.

Sari Pasanen, puh. 050 573 0045

Etäkuntoutus

Etäkuntoutuspalvelut käynnistyvät syksyn 2017 aikana.

Sari Pasanen, puh. 050 573 0045

Puheterapia

(mahdollisuus lisätä puheterapiapalvelut 2018 alussa itsemaksaville)