Hakeutuminen VetreaNeuroniin kuntoutukseen


Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Palveluita tuottavat sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon toimijat. Kuntoutuspalveluita on tarjolla välittömästi sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvänä kuntoutuksena. Palveluita on myös kotiutumisen jälkeen arjessa selviytymistä edistävinä ja helpottavina palveluina. Hoidostasi vastaava julkisen terveydenhuollon yksikkö ohjaa sinua sopivaan kuntoutuspalveluun ja voit itse vaikuttaa ja valita kuka palvelun sinulle toteuttaa. Ole siis aktiivinen!

 

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle VertreaNeuroniin

Aivohalvaus- ja aivovammapotilaille sekä muille toimintakykykuntoutusta tarvitseville:

 • Lähete ja maksusitoumus kuntoutukseen laaditaan hoidosta vastaavan julkisen terveydenhuollon sairaalassa  tai terveyskeskuksessa, joista mahdollisuutta voi tiedustella.
 • Akuutin sairauden tai vamman hoidon jälkeinen kuntoutus –  tavoitteena turvallinen kotiutuminen, mahdollisimman itsenäinen toimintakyky ja elämänhallinta.
 • Myöhemmässä vaiheessa tehostetut ja toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät kuntoutusjaksot
 • Julkinen terveydenhuolto laskuttaa kuntoutujalta kuntoutusjaksojen hoitopäivistä vuosittain vahvistettavan kuntoutushoitomaksun.

Neurologisen palvelulinja

 • Yksilöllisiä jaksoja myönnetään ensisijaisesti työikäisille henkilöille, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutusjaksoja voidaan myöntää myös iäkkäämmille hakijoille, kun tarve on hyvin perusteltu. Kuntoutujalla on oltava diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymiseen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa (lääkärin B-lausunto). Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Hakemukseen  voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan.
 • Kuntoutusta voidaan myöntää max 15 arkipäivää. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk).
 • Kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 lomakkeella.

www.kela.fi/kuntoutus

Voit hakeutua kuntoutukseen erityisesti, jos sinulla on tapaturman tai liikennevahingon pohjalta syntynyt aivovamma tai monivammatilanne tai selkäydinvamman seurauksena alaraajojen halvaus ja osittainen yläraajahalvaus.

Laitosmuotoisen kuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa  hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on arvioida kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

Kuntoutustarpeen mukaan räätälöity kuntoutusjakso alkaen 5 vuorokaudesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Tarjouksen tekemistä ennen tarvitsemme riittävät tiedot kuntoutustarpeesta ja toimintakyvystä (esim. viimeisin lääkärin lausunto, terapialausuntoja).

 

Lisätiedot ja tarjouspyyntö:

vetreaneuron@vetrea.fi

Asiakassuunnittelu puh. 050 430 2040

Kurssimuotoiseen kuntoutukseen

Hae Kelan kurssia lomakkeilla KU 132 harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu. Voit hakea yhtä kurssia kerrallaan.

Kursseilla, joissa on esivalinta, hakemus lähetetään VetreaNeuroniin, josta esivalintapäätös toimitetaan Kelalle. Lopullisen päätöksen kurssille osallistumisesta tekee Kela. Kurssit, joilla ei ole esivalintaa, hakemus lähetetään Kelalle. Myönteinen kurssipäätös tulee sinulle kotiin ja kurssityöryhmälle VetreaNeuroniin.

Mahdollisia vapaita paikkoja voit tiedustella VetreaNeuronista tai Kelalta.  Vapaat paikat näkyvät myös kurssikohtaisissa tiedoissa. Hakuaika päättyy yleensä 1,5 kk ennen kurssin alkua, mutta mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella kurssikeskuksesta hakuajan päätyttyäkin.

Lisätietoja:

 www.kela.fi/kuntoutus

Hae kuntoutukseen  Yhteystiedot   Kurssit

 

Avoterapiaan hakeutuminen

Neuronin avoterapiapalvelut täydentävät julkisen terveydenhuollon avoterapiapalveluita. Voit tulla avoterapiaan julkisen terveyden huollon (terveyskeskus tai sairaala) lähetteellä ja maksusitoumuksella. Tällöin avoterapia toteutuu yleensä välittömästi laitosmuotoisen hoidon tai kuntoutuksen päätyttyä ja edistää toimintakykyäsi palattuasi kotiin. Avoterapia voi toteutua terveydenhuollon maksusitoumuksella myös yli 65-vuotiaille, kun sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Julkinen terveydenhuolto laskuttaa kuntoutujalta lääkinnällisistä avoterapioista vuosittain vahvistettavan sarjahoitomaksun.

Avokuntoutukseksesi tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa  hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

Voit hakeutua fysio- , toiminta- ja puheterapiaan omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Terapia voi toteutua Kuntoutuspoliklinikka Kupolissa tai VetreaNeuronissa.

Fysioterapia

Ota yhteyttä jos sinulla tai läheiselläsi on tarve ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä tai edistää fyysistä toimintakykyäsi ammattilaisen ohjauksessa. Räätälöimme sinulle tarpeisiisi vastaavan terapiajakson ja kotiharjoitteluohjelman.

Satu-Mari Kokko-Aro, puh. 050 324 0510

Toimintaterapia

Ota yhteyttä jos sinä tai läheisesi tunnet epävarmuutta kotona selviytymisessä, kaupassa käymisessä, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa, asioiden hoitamisessa tai asioinnissa. Toimintaterapeutin ohjauksessa voit harjoitella arjen toimintoja tavoitteellisesti.

Sari Pasanen, puh. 050 573 0045

 

Neurologisen palvelulinja

 • Yksilöllisiä jaksoja myönnetään ensisijaisesti työikäisille henkilöille, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutusjaksoja voidaan myöntää myös iäkkäämmille hakijoille, kun tarve on hyvin perusteltu. Kuntoutujalla on oltava diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymiseen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa (lääkärin B-lausunto). Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Hakemukseen  voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan.
 • Kuntoutusta voidaan myöntää max 15 arkipäivää. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
 • Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk).
 • Kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 lomakkeella.

www.kela.fi/kuntoutus