Kurssimuotoinen kuntoutus


Kurssilta vertaistukea ja eväitä arkeen

 

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja ammatillista tukea, keinoja selviytyä arjessa ja kokemusten jakamista toisten saman kokeneiden kanssa.  Kurssit ovat maksuttomia osallistujille. Tässä kuntoutuksessa ehkä tärkeintä on että kukin osallistuja saa sellaista apua, että pystyy paremmin jäsentämään sen hetkisen elämäntilanteensa. Silloin on helpompi löytää keinoja ja ratkaisuja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Usein kursseille voi osallistua myös omainen.

 

Sopeutumisvalmennuskursseilla toiminta on pääosin ryhmämuotoista, eli ne eivät sisällä yksilöllistä kuntoutusta. Kurssiohjelmaan voi kuulua yksilöllisiä arviointi- tai tukikeskusteluja. Kursseille osallistuvat omaiset toimivat osan ajasta omassa ryhmässään.

 

Kurssiohjelmaan kuuluu keskusteluryhmiä, toiminnallisia ja liikunnallisia ryhmiä ja tietoa antavia ryhmiä. Ryhmien ohjaajina/ kurssityöntekijöinä toimivat kuntoutuksen ammattilaiset (esim. psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja, sosionomi, ravitsemusterapeutti). Hoitohenkilökunta avustaa tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa. Iltaisin ja viikonloppuisin on mahdollisuus osallistua vapaa-ajan toimintaan.

 

Kurssimuotoinen kuntoutus on Kelan kuntoutusta. Kursseille on mahdollista hakea myös terveydenhuollon, sosiaalitoimen tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Tutustu Neuronissa toteutuviin sopeutumisvalmennuskursseihin.

 

Kurssit  

 

Kuntoutuskurssit ovat sisällöltään painottuneet ryhmässä tapahtuvaan toimintakykyä edistävään kuntoutukseen. Neuronissa ei ole vuonna 2018 kuntoutuskursseja.

 

Jos tarvitset erityisesti toimintakykyäsi ja arjessa selviytymistä edistävää kuntoutusta, tutustu yksilöllisiin kuntoutusjaksoihimme ja avoterapiamahdollisuuksiin.

 

Hae kuntoutukseen      Yhteystiedot

 

 

 

Kurssit

puh.  050 363 9600

Sähköposti: vetreaneuron@vetrea.fi

Hae kuntoutukseen