Kuntoutusteknologiset ratkaisut


Kuntoutuksella pyritään tarjoamaan oma polku hyvään elämään. Jokaisella on oma itselle merkityksellinen kuntoutumisen tavoitteensa. Harjoittelumotivaation ylläpitäminen on tärkeää, jotta tavoite ei hämärry, vaikka kuntoutumisen tai toimintakyvyn ylläpitämisen polku on joskus pitkä tai mutkikas. Toimintakykyä edistävässä kuntoutuksessa tarvitaan paljon aktiivisesti tehtyjen liikesarjojen toistoja, jotta pysyvämpää uudelleen oppimista tapahtuu ja toimintakyky paranee.  Neuron tarjoaa kuntoutusjaksolla erilaisia vaihtoehtoja löytää itseä motivoivia harjoitteita yksilöllisesti tai ryhmässä. Terapeutin avulla valitaan ja kokeillaan kullekin soveltuvia perinteisiä ja uudempia teknologisia menetelmiä. Tavoiteltavaan kuntoutumistulokseen pyritään yleensä moniammatillisesti ja erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

 

Kun tavoitteenasi on hyvä pystyasennon hallinta, itsenäiset siirtymiset, kävellen liikkuminen

 

Painokevennetty kävelykuntoutus

Painokevennetyn kävelykuntoutus on paljon tutkittu menetelmä ja se on todettu vaikuttavaksi ja tehokkaaksi menetelmäksi neurologisessa kuntoutuksessa. Kävelyn uudelleen oppiminen on usein neurologisen kuntoutuksen keskeisempiä tavoitteita. Painokevennetyn kävelyharjoittelun menetelmät mahdollistavat varhaisen kävelyharjoitteiden aloituksen, mikä onkin tärkeää taidon uudelleen oppimiseksi.

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin vähäisenkin toimintakyvyn omaava kuntoutuja voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti. Harjoittelussa yhdistetään painon siirto, askellus ja tasapainon säilyttäminen. Toistojen määrä harjoittelussa suhteessa harjoitteluaikaan on korkea, mikä edistää kävelyn uudelleen oppimisen taitoa.

Neuronissa on käytössä useita painokevennetyn kävelyharjoittelun kuntoutusmenetelmiä ja kävelyn osavaiheita edistäviä välineitä:

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

 

Asiakassuunnittelu

puh. 050 430 2040

Sähköposti: vetreaneuron@vetrea.fi

Hae kuntoutukseen

Porraskävelysimulaattori, kävelysimulaattori (kävelyrobotti)

 • tehokas painokevennetty kävelyn kuntoutusmenetelmä
 • tasamaakävely sekä porraskävely ylös- ja alaspäin
 • monipuolisesti ohjelmoitavat askellaudat ja yksilölliset säätömahdollisuudet
 • kehittää kävelykestävyyttä ja kävelyn symmetriaa
 • edistää itsenäisen kävelykyvyn saavuttamista ja kävelyn eri vaiheiden normalisoitumista

 

Kävelymatto

 • tasamaa- ja ylämäkikävelyn harjoittelu painokevennetysti
 • erilaiset harjoituksen vaativuustasot
 • kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä
 • edistää paremman kävelykyvyn ja tasapainonhallinnan saavuttamista

 

Valjasrata

 • etu- ja takaperinkävely, sivusuuntainen kävely ja juoksu turvallisesti
 • askellusharjoitteet, toiminnalliset harjoitteet
 • väylä apuvälineestä luopumiselle ilman kaatumisen pelkoa

 

Kadunylityssimulaattori

 • kadunylitystilanteen harjoittelu turvallisessa ympäristössä
 • kävelyn ominaisuuksien lisäksi harjoitellaan myös aisti- ja havainnointitoimintoja

 

Kun tavoitteenasi on kotona päivittäisissä toiminnoissa ja muissa arjen ympyröissä mahdollisimman itsenäisesti pärjääminen

 

Tietokoneavusteiset kuntoutusmenetelmät yläraajan kuntoutuksessa

Tietokoneavusteinen yläraajan harjoittaminen edistää yläraajan toimintakykyä. Käden toiminnan harjoittelu virtuaaliympäristössä on tehokas käden kuntoutuksen menetelmä. Pelisovellusten tuoma virtuaalisuus lisää motivaatiota ja antaa vaihtelua harjoitusten tekemiseen.

 

Tietokoneavusteiset yläraajan harjoittelulaitteistot mahdollistavat mm.:

 • kaksikätisen harjoittelun terveen yläraajan avustaessa halvaantunutta yläraajaa
 • liikkuvuuden harjoittelun erilaisilla otekahvoilla
 • erilaiset pelisovellukset myös kuntoutujille, joilla ei ole näkyvää yläraajan liikettä
 • pelisovellukset pään liikkeillä pelattaviin harjoitteisiin
 • huomioinnin ja tarkkaavuuden harjoittelu, tietyn liikelaajuuden harjoittaminen