Moniammatillinen työryhmämme - palveluksessasi


Yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tukenasi ja sparraajanasi toimiva moniammatillinen työryhmä rakentuu seuraavien ammattilaisten joukosta. Työryhmän kokoonpanoon voi vaikuttaa kuntoutusjaksosi myöntäneen tahon (esim. Kela) tekemä palvelusopimus.

 

 • Lääkäri (neurologia, geriatri tai erikoistuva lääkäri) arvioivat terveydentilasi näkökulmasta kuntoutustarpeita ja mahdollisuuksia.

 

 • Fysioterapeutti rakentaa sinulle tehokkaan ja/tai terveydentilasi huomioivan fyysisen harjoittelun, jonka myötä voi saavuttaa tavoitteitasi toimintakyvyn edistämisessä tai ylläpitämisessä.

 

 • Toimintaterapeutti etsii kanssasi ratkaisuja, joilla arkesi toimii helpommin ja paremmin.

 

 • Puheterapeutti on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kuntoutuksessa avainroolissa. Hänen ammattitaitonsa avulla voit kommunikoida läheistesi kanssa helpommin. Hän voivat auttaa sinua myös nielemisen ongelmissa.

 

 • Psykologi suuntaa katsettasi tulevaisuuteen ja miettivät kanssasi ratkaisuja elämäntilanteen muutoksessa tai elämässäsi sillä hetkellä olevissa haasteissa. Ammattilaisen avulla voit löytää itseltäsi yllättäviä voimia ja vahvuuksia.

 

 • Neuropsykologi työskentelee kanssasi, jos sinulla on ilmennyt isoja haasteita aivojen tiedonkäsittelyssä. Tavoitteellisella kuntoutuksella voidaan helpottaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistin ja hahmotustoimintojen ongelmia sekä auttaa tiedostamaan omia vaikeuksia ja vahvuuksia.

 

 • Sosionomi ja sosiaalityöntekijä opastavat kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmässä sinua auttavien palveluiden äärelle.  Hän voi auttaa arjen tuen tarpeiden, työhön liittyvien kysymysten selvittelyssä ja yleisen elämänhallinnan pulmissa.

 

 • Ravitsemusterapeutti voi neuvoa sinulle kuntoutumistasi tukevan tai lisäsairauksia ennaltaehkäisevän terveellisen ruokavalion kulmakivet.

 

 • Seksuaalineuvoja tai seksuaaliterapeutti voi antaa tietoa, jos sinua huolettaa esim. vammautumisen tai sairastumisen tai lääkityksen vaikutus seksuaalitoimintoihin.

 

 • Uroterapeutti voi arvioida ja selvittää kanssasi miten eritystoimintojen (virtsaaminen, ulostaminen) ongelmiin löytyisi tilannetta helpottava ratkaisu.

 

 • Sairaanhoitaja toimii kuntouttavan työotteen asiantuntijana. Hän kannustaa, motivoi ja ohjaa sinua yrittämään tehdä mahdollisimman paljon toiminnoista itse. Sairaanhoitaja voi opastaa näissä asioissa myös läheisiäsi.

 

 • Lähihoitaja tukee, ohjaa ja vahvistaa sinun mahdollisimman itsenäistä selviytymistä ja toimintaa. Hän avustaa sinua niissä toiminnoissa, joihin voimavarasi eivät riitä.

 

 • Vapaa-ajanohjaaja, liikunnanohjaaja järjestää kuntoutumistasi tukevaa liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa.

 

 • Työryhmään voi joskus kuulua muitakin kuntoutuksen ammattilaisia.

Kuntoutukseen hakeutuminen

 

 

Asiakassuunnittelija

Kirsi Roivainen

puh. 050 430 2040

Sähköposti: kuntoutus@neuron.fi

 

Hae kuntoutukseen